Aktuálne informácie o procese tvorby obsahovej a vizuálnej identity „značky Slovensko“ nájdete na stránke MZVaEZ SR.
Výsledky dotazníkového prieskumu
Výsledky dotazníkového prieskumu
Ukážky grafiky
Ukážky grafiky
O projekte
O projekte
Blog
Blog
Monitoring médií
Monitoring médií
Partneri
Partneri