O projekte

Portál www.brandingslovenska.com má za cieľ poskytnúť priestor pre moderovanú diskusiu o identite a značke našej krajiny. Tzv. „nation branding“ je vo svete považovaný za dôležitú súčasť zahraničnopolitického pôsobenia štátov. Potrebuje svoju značku aj Slovensko? Ak áno, s akými posolstvami by mala byť spájaná a aké má byť jej vizuálne stvárnenie?

Táto web stránka prináša video rozhovory s osobnosťami, ktorých úspešné kariéry sú previazané so Slovenskom. Viacerí z nich prispeli blogovým príspevkom. Obsahom stránky sú aj doteraz vypracované návrhy komunikačných rámcov a grafických skíc. Nič z toho, čo na stránke vidíte, nie je „vytesané do kameňa“ – sme len na začiatku procesu a oceníme Vašu konštruktívnu spätnú väzbu. Neváhajte za týmto účelom využiť aj dotazník, ktorý je súčasťou portálu.

Pokiaľ máte záujem, môžete na stránku umiestniť Vaše vlastné návrhy. Ceníme si všetky podnety, radi by sme sa však vyhli anonymnému prekrikovaniu – využite preto, prosím, možnosť registrácie.

Našou ambíciou je identifikovať také pozitívne charakteristiky našej krajiny a jej obyvateľov, na ktorých sa dokážeme spoločne zhodnúť. Z nich môžu následne vychádzať kreatívci pri príprave obsahového a vizuálneho stvárnenia značky Slovensko.

Portál www.brandingslovenska.com bude postupne obohacovaný o nový obsah. Do konca roku 2014 by sme chceli Vašu spätnú väzbu vyhodnotiť a na jej základe rozvíjať ďalšie aktivity. Cieľom brandingu Slovenska je prispieť k pozitívnemu vnímaniu našej krajiny v zahraničí – tak, aby sme vedeli lepšie prilákať investície a turistov, či úspešnejšie podporiť našich ľudí aj produkty pri presadzovaní sa vo svete.

Projekt portálu podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré zaštiťuje tému prezentácie Slovenska v zahraničí na základe poverenia v tzv. kompetenčnom zákone. Realizátorom projektu je tím študentov z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorý pracuje pod vedením skúsených odborníkov na tému tvorby a riadenia značky.

 

Materiály na stiahnutie:

PDF – Slovensko krajina s potenciálom
PDF – Branding SR: od ideového konceptu k posolstvám a komunikácii